• Kontakty z dzieckiem

    Alienacja rodzicielska. Co się dzieje z dziećmi?

    Alienacja rodzicielska. Prowadzę dużo spraw rozwodowych i rodzinnych. Wiem jakie są problemy. Ludzi dzielą głównie dwie rzeczy – pieniądze i dzieci. Co podczas rozwodu dzieje się z dziećmi stron? Często dochodzi do odrzucenia jednego rodzica. Czy to wina drugiego rodzica? Alienacja rodzicielska Chcę wam opowiedzieć w tym miejscu o czymś bardzo ważnym. O kwestii psychologicznej. A zatem co dzieje się z dziećmi podczas rozwodu? Kiedy rodzice walczą, dzieci cierpią… Syndrom PAS (ang. Parental Alienation Syndrome), tzw. zespół alienacji rodzicielskiej, został po raz pierwszy określony przez amerykańskiego psychiatrę sądowego, dr. Richarda Gartnera. Czy to wina drugiego rodzica? Niewątpliwie rozwód jest dla dziecka traumatycznym przeżyciem.    „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o…

  • Podział Majątku

    Jak podzielić majątek? 🏣🏦🏨🏪

    Jak podzielić majątek? W trakcie postępowania o podział majątku wspólnego sąd z urzędu ustala skład tego majątku oraz jego wartość (art. 684 k.p.c.). Jak podzielić majątek? Małżonkowie powinni wskazać cały majątek. Sąd nie jest związany stanowiskiem małżonków co do przynależności poszczególnych przedmiotów majątkowych do określonego rodzaju majątku oraz stanu majątku wspólnego. Dlatego tak ważne jest postępowanie dowodowe.  Jeżeli z oświadczeń uczestników wyniknie, iż istnieje jeszcze inny majątek wspólny wymagający podziału, to mimo nieobjęcia go żądaniem wniosku przez żadnego z uczestników powinien on podlegać podziałowi. Przepis ten natomiast nie daje sądowi uprawnień do prowadzenia z urzędu dochodzeń, czy i jaki istnieje inny wspólny majątek (vide: postanowienie SN z 18 stycznia 1968…