• Kontakty z dzieckiem,  rozwód

    Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej

    Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej. Pierwsza zasada – rozwód następuje między rodzicami – nie rodzicami a dziećmi. Wiem, że to trudne, jednakże należy rozdzielić rozwód i dzieci. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Ponadto rzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może (ale nie musi) powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.   ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE   ✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ…