rozwód

Choroba psychiczna Rozwód – Unieważnienie małżeństwa? Tak!

Choroba psychiczna Rozwód. Choroba małżonka Rozwód czy unieważnienie małżeństwa?

Mało kto wie, że MOŻNA! Tak, można! 

W ostatnim miesiącu zgłosiło się do mnie kilka osób z podobnym problemem. Przeprowadziłam kilka spraw sądowych, gdzie wnosiliśmy o unieważnienie małżeństwa. To stanowiło dla mnie silną motywację do przygotowania tego wpisu. Być może również masz taką sytuację i nie wiesz, dlaczego tak dzieje się w Twoim życiu… Szukasz winy w sobie, dostajesz pozew o rozwód, drugi małżonek chce Twojej winy… Jednakże okazuje się, że problem nie jest w Tobie.

Choroba psychiczna Rozwód

„Pani mecenas, w trakcie rozwodu dowiedziałam się, że moja żona jest chora na schizofrenię”.

„Pani mecenas, kiedy żona się wyprowadziła dowiedziałem się, iż żona ma orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim”.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

 

Tak! Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym.

POTRZEBNA ZGODA SĄDU: Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków może nastąpić tylko wówczas, gdy przeszkoda ta istniała w dacie zawierania związku małżeńskiego.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Choroba psychiczna Rozwód

Najważniejsze informacje

Biegły lekarz psychiatra musi zbadać i wydać opinię. Istnieje konieczność uzyskania przez sąd wiadomości specjalnych z zakresu psychiatrii.

Tylko wyraźne stwierdzenie istnienia choroby psychicznej w chwili zawierania związku małżeńskiego może uzasadniać żądanie jego unieważnienia.

Nie tylko choroba – także zaburzenia psychiczne.

Podstawę unieważnienia małżeństwa mogą stanowić niepsychotyczne zaburzenia psychiczne, jeżeli w zakresie zagrożenie małżeństwa lub zdrowia przyszłego potomstwa wywołują taki sam skutek, jak choroba psychiczna (psychoza).

Choroba psychiczna Rozwód

 

PAMIĘTAJ – Wyjątkowo, gdy zachodzą szczególne okoliczności (np. długotrwałe i prawidłowe funkcjonowanie małżeństwa oraz pochodzenie z małżeństwa zdrowych, dorosłych dzieci) zasady współżycia społecznego mogą przemawiać za oddaleniem powództwa o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej na podstawie zasad współżycia społecznego.

Unieważnienie małżeństwa 

Ostatnio udało mi się unieważnić związek małżeński z uwagi na zatajenie choroby i działanie w złej wierze. 

Pamiętam, jak przyszedł do mnie klient z Warszawy. Mówił, że dopiero teraz w trakcie sprawy rozwodowej dowiedział się, że jego żona ma upośledzenie w stopniu lekkim. Pan Michał z Warszawy od zawsze mieszkał w Warszawie, jego żona pochodzi z Siedlec. Jednakże nie znał jej znajomych i nie wiedział, jaka jest jej historia. Nie zdawał sobie nawet sprawy… Kiedy rzuciła się na niego z nożem i odkrył w dokumentach, że kilka razy była w szpitalu psychiatrycznym, wszystko zrozumiał.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.